СТЪПКА 3 - Създаване на бизнес план

Процесът на създаване и писане на бизнес план е също толкова ценен като самия продукт - документът.

Само не забравяйте, че най-важната публика за бизнес плана сте си вие! Ще бъдете принудени да се отчита и пред всички институции, разбира се.

Можете да използвате вашият бизнес план като инструмент за генериране на интерес от страна на финансистите , да кандидатствате по проекти и пред  стратегически партньори .

За да напише добър бизнес план, трябва да знаете отговорите на няколко основни въпроса.  Нахвърлете отговорите на всеки един от тези въпроси и се придържайте към тях. Част от тях няма да влязат директно като текст на бизнес плана, но ще бъдат полезни, когато актуализирате плана си при разрастване на бизнеса ви.

Каква е вашата бизнес идея? 

Просто и ясно напишете каква е вашата бизнес идея. Ако не можете да обясните същността на вашата идея бързо и лесно, продължете да работите върху нея, докато се получи както трябва. Усложнени, изпълнени с термини и описания формулирания не вършат работа. Вашето описание трябва да подчертае качествата, които отличават вашата идея. 

Кому ще послужи вашата идея? 

Това е мястото, където можете да се проучи истинския потенциал на новите идеи. Има два основни вида търсене на пазара- "желая" и "необходимо ми е". Основно храна и подслон, са примери за нуждите на пазара, докато стоки като бижута, видео игри, и дори гурме хранителни продукти са пример за пазара, базиран на желанията.Фирма, която залага на необходимостта винаги е по-обещаваща, отколкото тази, който разчита желанията. В този случай на пазари не е необходимо да се създава търсене, защото такова вече има и всичко , което се изисква е да се катализират продажбите.  В случай че сте на пазар, мотивиран от желанията, ще е нужно да прибегнете към скъпи рекламни и маркетингови кампании с цел насърчаване на покупките. Има различни степени на "желанията" на пазара, така че се опитайте да получите представа за степента, в която пазарът иска вашия продукт или услуга. Ще е чудесно ако успеете да превърнете „желанието” на потребителите в „необходимост”. Такива примери колкото щеш.

Какъв тип е вашата идея ? 

Тя може да  е революционна, еволюционна, или просто имитираща. 

Революционната идея, нещо, наистина различно.  Тези идеи обикновено са резултат от научна и изследователска работа. В тях има повече потенциал за приходи и печалби. Но революционните идеи обикновено са свързани с много риск.  Бъдете ясни в своя бизнес план, за това какво ще трябва да направите, преди хората да разберат как и защо продуктът ви е уникален.

Еволюционна идея обикновено е по-малко новаторска, отколкото революционната, но шансовете за превръщането и в бизнес са по-големи и бизнеса започва да функционира в стабилен режим сравнително бързо. При еволюционни идеи, по-голямата тежест е да изясните на клиентите кое е това, което ви отличава от останалата конкуренция.

Какъв модел ви подхожда най-добре? 

Бизнес моделът е от решаващо значение за вашия успех.  Изследвайте бизнес модели, които други хора са използвали при продажба на подобен вид продукт или услуга. Страхотно е да бъдат иновативни, но предпочитайте проверените и  доказани бизнес модели. 

Спрете се на търговска формат, който най-добре отговаря на вашия житейски план, предлага най-прекия път към успеха и е с най-голям потенциал осъществяване. Колкото по-ясен е бизнес модела , толкова по-лесно ще бъде да моделирате приходите. 

Какво е толкова различно в това, което предлагате? 

Това е особено важно, когато става дума за привличане на инвеститори и клиенти. Не забравяйте, че инвеститорите ще искат да знаят защо е добре да инвестират във вашата компания, а не в друга. Така че, не си губете времето да формулирате дребните разлики, изведете само основните и съществените. Също така, не забравяйте, че разликите не трябва да се изразяват в едно сложно технологично предимство или някаква тайнствена "тайни."

Каква е вашата роля? 

За да отговори на този въпрос, да се върнем към вашия житейски план. Прегледайте  всички дейности, нещата, които обичате и онези умения, които ще използвате. Каква ще е вашата персонална роля? Може би ще сте "човек за всичко” – ръководител, изпълнител, стратег и т.н. Може да решите  да бъдете предимно главен технолог, защото това, нещото в което наистина сте добър. .

Независимо дали сте избрали соловата игра или ще изградите отбор  - направете списък на задачите и отговорностите. Не забравяйте, че в бизнеса работата може да се натрупа и да изостане бързо. С написването на собствената си длъжностна характеристика, можете да се освободите от функциите, които не са най-доброто използване на вашето време. Бъдете верен на себе си, вашия бизнес ще пострада, ако се вкарате в роли, които или не познавате, или които не отговарят на интересите и уменията ви.

Кой е вашия екип ? 

Това е мястото, където да помислите  за членовете на екипа. Един от ключовите фактори, които ще разграничат бизнеса ви от конкуренцията ще бъдат хората, които ще изберете да работят за него. Вашият успех зависи до голяма степен от тях.

Тук е мястото се прегледат компетенциите. Може би имате страхотна идея в един пазар, който не познавате добре. Ако това е така, добре е да наемете някой, който има опит на този пазар. В официалния бизнес план, инвеститорите ще искат да знаят, че вие и вашият екип имате задълбочени познания за бизнеса.

Как клиентите ще купуват от вас и колко ще плащат? 

Структурирайте подробно колко планирате да получите от вашия продукт или услуга. Как ще го продавате - по интернет, в търговски обект на дребно или на едро от склад. Ще търсите ли търговски представители? Само не забравяйте, че трябва да има ясно определени и постижими цели.

А какво ще кажете за цената? Тя е важен елемент за успех. Ако твърде висока и никой няма да купи продукта. Ако е твърде ниска – ще загубите от печалбата, а може и да фалирате.  

Колко пари трябват и колко ще спечелите? 

Сега е време да се замислите за финансирането. Двете основни съставки тук са разходите, необходими за трансформиране вашата идея в жизнеспособен, функциониращ бизнес и приходите, които този бизнес ще генерира. Започнете от това колко ще похарчите за неща като помещения, съоръжения, машини и оборудване, транспортни средства, софтуер. Продължете      с разходите по пътувания, хонорари за правни услуги, канцеларски материали, транспортни разходи. Обърнете специално внимание на заплатите и осигуровките. Бъдете възможно по-прецизни. Говорете с други хора във вашата област, говорете с други познати и ги помолете да помислят на тема разходи заедно с вас.  

Направете прогноза за приходите. Това трябва да е вълнуващата част, когато започнете да виждате как вашата идея да се превръща в пари.  Вие създавате бизнес за да спечелите, но ще спечелите само ако бизнес планът ви е правилно разчетен. Първо ще се почувствате по-малко от успешен, ако не постигнете целевите приходи в края на годината. На второ място, надценените прогнози за приходи могат да доведат до наемане на твърде много хора или до натрупване на огромни материални запаси, които не могат да се продадат. На трето място, ако се финансирате чрез кредитиране или набиране на инвеститори и резултата и приходите не отговарят на поставените цели, ще се нанесат сериозни щети на доверието към вас и ще сте изправени пред сериозни финансови проблеми. От друга страна ако преизпълните целите си - ще почувствате като звезда, а и ще можете да  реинвестирате  допълнителните печалби в бъдещето на компанията си.

Кога и колко ?

И накрая, не забравяйте да се определите кога се очаква да получите финансиранията и приходите от клиенти и кога се очаква да са платими задълженията по разходите . Това е основната форма на анализ на паричния поток. Неговото предназначение е да ви покаже кога и в какъв размер се очертава да имате недостиг на финансов ресурс и кога и в какъв размер се очаква да има излишък от финансов ресурс.