Регистрация на фирми по ЗДДС

ТАКСИ И ХОНОРАР ЗА УСЛУГАТА

Консултация по процедурата, изготвяне и попълване на документи  - 60 лева

 

 Допълнителни услуги: 

Представяне и получаване на документи - 60 лева

 

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Източниците на финансови ресурси

Наети и собствени търговски и складови площи

Наети лица (персонал)

Счетоводно обслужване

Опис на налични активи + копие на документите за придобиването им

Описание на дейността

Оборотна ведомост

Разшифровки