СТЪПКА 9 - Предлагане и продажби

Това е последната стъпка в процеса на стартиране на вашия бизнес – да накарате клиентите да ви потърсят.  

На първо място разработете маркетингово послание, което ще намери отклик след потенциалните целеви клиенти.

Маркетингова стратегия

За да започнете вашата маркетингова стратегия, отговорете на следните въпроси:

Кой е вашият типичен купувач? Опишете типичния купувач: Например: ". Майки, мъже на възраст 25-45, градско население, високо ниво на доходи,  ученици и т.н."

Какви са параметрите, които влияят най-силно при вземането на решение за покупка при вашите потенциални клиенти ? Казано по друг начин - какви са техните "горещи бутони"?

Горещи бутони могат да бъдат например: времето за доставка, разходите по доставката, плащане с кредитни и дебитни карти или по банков път, оферти на по-ниска цена в последния момент, отстъпки за покупка над определена стойност, отстъпки за ранно предварително заплащане, най-нови или уникални артикули, персонално внимание и т.н.

Ценообразуване

Ценообразуването е от съществено значение. Каква цена е най-доброта за това, което предлагате? По същество това се свежда до комбинация от това, което трябва да струва, за да се постигне работещ марж на печалба, и какви цени клиентите са готови да заплатят. 

За да направите правилна преценка е необходимо да изясните два параметъра. Първия – стойността на вашия продукт на базата на разходите за неговото придобиване, съхранение и привеждане във вид за продажба. И втория - какви са продажните цени на сходни продукти на пазара в който ще продавате. Разликата между първия и втория параметър ще формира вашата печалба. Ако мислите да заложите на цената, като основно предимство на вашия продукт – ще трябва да се спрете на цена не по-ниска от първия параметър и близка до най-ниските стойности на втория параметър.

Маркетингови материали

След като вашата целева аудитория е определена вие вече сте наясно какви маркетингови материали ще бъдат привлекателни и полезни за вашата аудитория.

Има основни печатни материали трябва да имате задължително - неща, като визитни картички, бланки и брошури. 

Един от начините да се възползват максимално от парите, които изразходвате е да се създадат материали, които имат информация, която ще остане вярна и точна, за възможно най-дълъг период от време. 

Комуникационна политика

Традиционна реклама

Какви медии ще предизвикат най-голям отклик при вашия целеви пазар?

Вашите възможности за избор са толкова различни, днес, колкото не са били никога. Има всичко, от билбордовете на пътя,  анимирани банери, пощенска реклама, радио реклама, телевизионна реклама,  реклама в пресата – ежедневници или специализирани издания, реклама в специализирани издания за обяви, реклама в сайтове или в търсачки. С толкова много опции обаче е все по-трудно да се уверете, че ще се откроявате и ше получите вниманието, което искате. 

Граждански маркетинг

Това със сигурност е най-достъпен вид маркетинг. Състои се от използване на ресурси вече имате да разпределим дума за вашия продукт или услуга.

Разпределете своите рекламни материали (визитни картички, брошури, листовки) на местни фирми, училища, църкви и читалища.

Поискайте от клиентите препоръки или мнение за работата си с вашата компания.

Участвайте в местни или общностни събития.

Напишете статия за местните вестници или за специализирани издания .

Обърнете се към приятели, роднини и познати и ги помолете да каже 5 души.Говорете за бизнеса си при всяка възможност.

Давайте безплатни мостри на своите продукти .

Членувайте в браншови организации.

Партньорски маркетинг. Сключете партньорски споразумения с други фирми или организации, които имат подобна целева аудитория на вашата – за да предлагате взаимно продуктите си или да предлагате обща комплексна услуга, да организирате общи рекламни кампании и др.

Онлайн маркетинг. Днес наличието на сайт е от съществено значение. В зависимост от вашата ниша и целите ви, сайта може да бъде основна част от маркетинговите ви инициативи. Уеб сайт може да се направи сравнително лесно - сега има много фирми, които са специализирани в подпомагане на малки фирми при създаването и изграждането на интернет присъствие и то на доста ниски цени.

Какво да направите за да имате много посещения на вашия сайт да и посетителите да се връщат отново и отново? Важно е да напълните вашия сайт със съдържание, което е ефективно .  Съдържанието (думите) в сайта ви трябва да бъдат ясни и интелигентни. Това, което казвате трябва да грабне вниманието на посетителя, да вдъхва доверие, да събужда интерес и да мотивира към действие.