СТЪПКА 7 - Организиране на логистиката

Счетоводни услуги  – счетоводство и данъци

Счетоводителите структурират  вашия бизнес и  ви съдействат  в изработването на  разчета  за настоящите и бъдещите приходи и разходи. Те могат да ви помогнат да изберете структура за вашия бизнес , да подготвят необходими  документи, свързани с необходими регистрации и други административни процедури, които се изискват по реда на отделни законови и подзаконови актове. Те ще ви разяснят касаещи те ви или интересуващите ви данъчни аспекти на вашата дейност, ще ви дадат съвети и ще се занимават със счетоводството ви. Счетоводители също могат да ви подпомогнат при създаването на бизнес плана.

В действителност, много фирми контактуват със външния счетоводител веднъж седмично във връзка с заплати, счетоводни или данъчни въпроси.Подобно на адвокатите, със счетоводителите обикновено се предварително се уговаря времето за посещение в счетоводната кантора.

Цените на счетоводните услуги варират според географското местоположение на  района в който се  намира счетоводната кантора, според това каква е конкуренцията, според големината счетоводната компания и др.  

Въпроси към бъдещия счетоводител:

Имате ли опит в счетоводството на фирми от моя бранш ?

Каква е квалификацията ви?

Можете ли да ми предоставите референции от клиенти, подобни на мен?

Можете ли да обясните структура на таксите за вашите услуги?

Освен от счетоводител вероятно ще се наложи да закупите и счетоводен софтуер за отчитане на складови наличности, доставки и продажби в самия търговски обект (ако бизнесът ви е свързан с търговия). Със сигурност е добре и да се снабдите с подходящ софтуер в който да регистрирате основните данни, свързани с дейността на компанията ви, като дневни приходи по обекти, предстоящи плащания и др. , защото подобни дейности не влизат в обхвата на счетоводните услуги, а са необходими за да контролирате  дейността.

Правни услуги

Адвокатът ще ви помогне в управлението и формализирането на ключови взаимоотношения с доставчици, клиенти, финансисти и служители. Адвокатите могат да ви помогнат с договорите и споразуменията с доставчици или други лица, като ги  съобразят с море от регламенти. Ако вие сте изобретател, патентния адвокат е особено важен за вас.

Вие трябва да изберете адвокат, който е експерт съответната област, в която имате нужда от юридическа помощ. Най-добрият начин да се намери адвокат е да попитате вашите приятели, счетоводителя си, банкера си, бизнес партньори или доставчици за препоръки. Можете също така да се поровите в интернет и да прочетете отзиви. 

Адвокатите обикновено са на хонорар. Заплащането е или на база на продължителност на консултацията или ако става въпрос за подготвяне на документи и други услуги – на база на тарифа за юридически услуги. Таксите зависят от опита на адвоката, размера и географското положение на адвокатска кантора или от размера на интереса по конкретния казус.  

Въпроси към бъдещия адвокат:

Работили ли сте по сходни задачи и може ли да ми дадете примери?

Какъв е вашият опит в работата с компании от моя тип?

Какъв ще бъде графика за приключването на тази задача?

Как ще ме държи информиран за развитието на задачата?

Какви гаранции можете да ми дадете?

Каква е приблизителната цифра за общата сметка, включително таксите и допълнителните разходи?

Банкови услуги

Дори и да не се нуждаете или да не отговаряте на условията за заем, банките дават набор от други продукти от основно значение за бизнеса ви, които са най-вече (но не изцяло) финансови по своя характер. 

Важно е от самото начало да разделите бизнеса и личните си финанси. Ако ще регистрирате дружество вие трябва да помислите върху избора на банка, защото най-вероятно банката на която се спрете за откриване на набирателна сметка – ще бъде и вашата първа обслужваща банка. След като излезе регистрацията на фирмата ви – набирателната сметка, в която сте внесли началния капитал на фирмата ще се закрие и ще се открие разплащателна сметка.

В избрания банков клон ще ви запознаят с това, кои други финансови продукти може да са подходящи за вашия конкретен бизнес. Ще ви предложат различни пакети, издаване на дебитни карти към разплащателните ви сметки, електронно банкиране и др.

Когато избирате обслужваща банка обърнете внимание на:

Работното време (в случай, че не сте се спрели на електронно банкиране)

Местонахождение на офиса ( добре е да е близо до офиса, до търговския обект или до дома ви)

Степен на развитие на клоновата мрежа (за предпочитане е да има възможно повече клонове)

Размер на таксите ( за обслужване на сметки, за платежни нареждания, за теглене на суми в брой)

Политика на кредитиране ( някой банки предлагат специализирани и преференциални пакети за определен тип бизнеси )

В коя банка са основните ви плащания ( попитайте счетоводителя си в коя банка се превеждат данъчните и осигурителните ви задължения, коя е обслужващата банка на основните ви клиенти и доставчици).  Ако съобразите това ще плащате по-ниски такси, тъй като преводите по сметки в една и съща банка обикновено са с по-ниски такси и се получават за по-кратко време.

Информационни услуги

Информационните технологии (IT) обхващат много неща, включително закупуване компютри, изграждане на компютърни мрежи, мерките за сигурност , системи за електронна поща, софтуер, архивиране на бизнес данни , високоскоростен достъп до интернет и телефонни системи.

Степента на ИТ услуги зависи от бизнес модела. Вашият модел може да не налага да използвате специалисти по ИТ. Ако планирате да се справя сами, поровете се в интернет, прочетете отзиви за различните хардуери и софтуери, прочетете препоръките и разгледайте актуалните предложения. Ако имате възможност консултирайте се с ваши познати, приятели и партньори, особено с хора, занимаващи се с бизнес, сходен на вашия. Коментирайте вашите потребности с продавачите на софтуер и хардуер – те също могат да ви ориентират при избора.

Ако решите да наемете ИТ консултант или да сключите договор за абонаментно обслужване – непременно поискайте референции.

Въпроси към бъдещите ИТ консултант:

Имате ли опит с фирми от моя бранш?

В каква степен мога да разчитам на вашето съдействие, ако имам спешен проблем?

Какви са таксите, какъв е принципа на формиране на таксите?

Какви съпътстващи услуги предлагате ?

Транспорт и нощувки

Ако стартирате бизнес, в който вие или вашите служители ще трябва да пътуват често – помислете дали не е добре да се поинтересувате от възможност за сключване на договор с транспортна фирма или хотел. Такъв договор може да ви осигури транспорт или хотелски престой на по-ниска цена.

Застрахователни и охранителни услуги

Определете какви потребности от охрана има вашия бизнес. Най-често срещания тип охрана е т.н. СОД – система за сигурност, базираща се на алармена система. Прочетете внимателно договорите, които предлагат охранителните фирми за да сте наясно в какво се изразява техния ангажимент и струва ли си.

Преценете дали имате необходимост от услугата „инкасо”. Инкасото е сигурния превоз на вашите пари от точка А до точка В. Всяка банка има инкасо можете и вие да си поръчате тази услуга. 

Помислете и върху необходимостта от застрахователни услуги. Дали не е за предпочитане да заплатите определена сума за да гарантирате спокойствието си ? Ако застраховате имуществото в офиса си, стоките в магазина и склада или потенциалния риск от неизпълнение на ангажиментите ви по сключени договори – вероятно ще спите по-спокойни.