СТЪПКА 6 - Намерете финансиране

Лични спестявания 

Използването на лични или семейни средства за финансиране на бизнеса се нарича Strapping стартиране на бизнес. 

Това е най-резонния начин на финансиране и е свързан с най-малък риск. Подходящо е за малки фирми, за които не е необходим голям начален капитал.  След като започнали да обмисляте бизнес – започнете и да спестявате по-сериозно. Загърбете дейности, покрай които изтичат излишни пари. Гледайте на това като на тренировка за предстоящия период, в който и без това няма да ви е до подобен род занимания, защото ще сте прекалено ангажирани в работа, свързана с бизнеса си. Използвайте това време за подготовка на бъдещия бизнес. Преразгледайте вашите активи и преценете как можете да ги прегрупирате и да продайте не толкова нужните. Ще се учудите колко средства могат да се освободят по този начин. Все пак не прекалявайте. 

Спестявания на роднини и приятели 

Друго нещо, което можете да направите, след като вече имате узряла идея,  е да я споделите с роднини и приятели и да им предложите да участват с идеята да ви помогнат да стартирате бизнеса, в който на по-късен етап (ако е успешен) да се включат и те, като съдружници или като ги назначите да работят при вас и по-този начин им осигурите по-добри доходи от настоящите им и приятна среда за работа (друго си е шефа да ти е роднина или приятел). А ако харесат много идеята, могат дори да участват с ентусиазъм. Ще образувате така нареченият джойнт венчър (Joint Venture). В този вариант освен, че се разпределя риска  - печелите интелектуален ресурс в лицето на вашите близки, които участват.  Чрез този метод дори една ли ще успеете да намерите всичките необходими средства, но той може да ви послужи , когато го комбинирате с някой от останалите и най-вече ако сте се спрели на финансиране чрез програма за отпускане на финансиране, където се изисква определен процент самоучастие.     

Заем от познати 

Ако имате познати, които могат да ви заемат пари – обърнете се към тях. За предпочитане е да вземете цялата недостигаща ви сума от един човек, защото ако ви кредитират няколко човека, ще трябва да погасявате ежемесечно няколко кредита, което ще ви затрудни повече от колкото ако имате един кредитор.

Предимствата на този вариант са очевидни – има ниска или никаква лихва, получавате отговор без да се налага да представяте документация и да плащате такса за разглеждане на искането (каквато е практиката при кандидатстване за банков кредит), можете да променяте условията на кредита, без да се налага да плащате такси за предоговаряне. За сключването на тази сделка можете да разпишете и заверите нотариално „запис на заповед”, което ще даде някакво спокойствие на вашия кредитодател. Трябва обаче да се замислите много сериозно, ако се спрете на този вариант, защото в случай на неуспех, вашият провал може да се отрази пагубно освен на вас и вашето семейство и на човека, който ви е помогнал в труден момент, както и на неговото семейство. Най-малкото ще изгубите приятел и ще съсипете репутацията си.

Осигуряване на съдружници

Нуждата от по-голям капитал е една от основните причини хората да си търсят съдружници.  Така освен, че  увеличавате стартовия капитал,  ако сте двама или трима съответно рискът се разпределя между вас.  Вашия съдружник отговаря за задълженията на дружеството според своя дял в капитала му. Съответно в същото съотношение той получава и  процент от печалбата и участва в решенията  на дружеството.

Съдружниците могат да бъдат от един до безкрайно много, но е по-удачно да са не повече от трима, защото в противен случай, е възможно да възникнат множество разногласия при вземането на решения, което в най-добрия случай ще доведе до мудност в този процес и ще бъде прът в развитието на фирмата.

Личен банков кредит

Това е често срещан начин за финансиране на стартиращи фирми. В повечето случаи, вие няма да успеете да изтеглите бизнес кредит, поради сложните процедури и високите изисквания.

Затова, ако горе изброените възможности за вас са изчерпани преди да напуснете настоящата си месторабота потърсете кредитиране от банка. Така при разглеждане на документите за кредита, банката ще смята, че вие имате сигурен доход от трудово правоотношение, което определено ще е от полза. Не подавайте предизвестие за напускане преди да ви отпуснат кредита, тъй като банките обикновено изискват от работодателя декларация за това, че сте на постоянен трудов договор, за възнаграждението, което ви е начислено през последните 3 до 6 месеца и затова, че не сте в процес на освобождаване Повечето банки имат изисквания с за доход над определен минимум на човек от семейството и един или двама поръчители. Ако имате добри отношения с настоящия си работодател и не се притеснявате да споделите с него намеренията си за започване на бизнес, можете да се спазарите няколко месеца да ви осигурява на по-висок доход ( за да можете да декларирате този доход при кандидатстване за кредит), като вие си поемете тежестта на допълнителните разходи на работодателя във връзка с това увеличение.

Точно така е стартирала и компанията "Гугъл". Нейните учредители са изтеглили пари от кредитните си карти за да имат сега една от най-успешните компании.

Можете да кандидатствате и за ипотечен кредит, ако имате какво да ипотекирате ( земя, жилище и други имоти). В този случай, кредитите се отпускат по-лесно и имат по-ниски лихви, защо са по-малко рискови за банката. В същото време обаче този вид кредит ще стане по-рисков за вас. При невъзможност да погасявате редовно ипотечния си кредит – ще рискувате имотът ви да бъде отнет и да останете без него, което е особено опасно, ако този имот е основното ви жилище.

Бизнес -ангели

Бизнес-ангелите са хора, разполагащи със свободен паричен ресурс, извън кръга на вашите познати, които са склонни да ви даде пари за да финансирате идеята си срещу дял във фирмата (съответно – печалбата)

Самите те имат или са имали печеливши бизнеси и търсят обещаващи стартиращи бизнеси, в които да инвестират с цел след време, когато нещата потръгнат, да продадат дела си на много по-висока цена.

Смята се,  че бизнес-ангелите имат добър поглед върху иновативните идей –тяхната печалба зависи пряко от правилната им преценка за рентабилността на дадена идея и нейната перспектива. В България бизнес-ангелите са сравнително ново явление. Те са ориентирани към по-смели и мащабни проекти. Не биха се заинтересували от  магазинче, ателие или друг сходен тип дребен бизнес.

Финансиращи програми (ЕС и национални)

И при тях е почти невъзможно да се финансира стартиращ бизнес – обикновено, както и при банките, изискването е бизнесът да има от 1 до 3 години история, при това успешна и реална (а не фирмата да е регистрирана и просто да си е седяла без никаква дейност).

Програмите обикновено се отпускат целево - за конкретни райони, отрасли или предмет на дейност, когато те са недостатъчно развити и непривлекателен за частните предприемачи поради ниските норми на печалба или липсата на възможности за разрастване в бъдеще.

Друг важен момент е, че обикновено по такива програми се възстановяват пари, а не се отпускат предварително. На практика се налага да се направят инвестиции с осигурено по друг начин финансиране, а на по-късен етап, след приключване на инвестиционния процес или на етапи от него програмата възстановява определен процент от сумата на инвестицията.

В този вариант е възможно предварително да потърсите кредитираща банка, с която да сключите предварително споразумение, че ще ви бъде отпуснат кредит, в случай, че вашият проект бъде одобрен за финансиране по някоя от активните програми. Така, ако бедете одобрен за финансиране, банката ще има някаква гаранция от финансиращата институция и с допълнителни ипотеки, залози, гаранции и др. вид обезпечения би поела да кредитира първоначалната инвестиция до размера в който ще ви бъде покрита на по-късен етап от финансиращата програма.